Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Misija i ciljevi

Poslovno udruženje "Udruženje pijaca Srbije - UPS" je jedinstvena, strukovna, nestranačka organizacija u koju se javna komunalna preduzeča, preduzeča, ostala pravna lica i preduzetnici, koji se bave pijačnom delatnošću (u daljem tekstu: članovi), slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja svojih interesa u oblasti pijaène delatnosti, delatnosti tržnica na veliko (veletržnica) i delatnosti organizovanja i održavanja prostora za obavljanje pijaène delatnosti Poslovno udruženje "Udruženje pijaca Srbije - UPS", deluje kao jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije. Poslovno udruženje "Udruženje pijaca Srbije - UPS" ima za cilj da:

 1. bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti pijačne delatnosti;
 2. uspostavi jedinstven sistem informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje pijačne delatnosti;
 3. zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 4. pruža stručnu pomoć, naročito u u pravnoj i ekonomskoj oblasti, svojim članovima;
 5. kreira i podstiče razvoj pijačne delatnosti u Republici Srbiji, služeći se pri tom meðđnarodnim iskustvima i dostignućima, naročito u oblasti standardizacije pijačnih usluga;
 6. ostavruje saradnju sa pijačnim upravama i udruženjima zemalja u regionu i evropskim i svetskim udruženjima;
 7. prati zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme u pijaènoj delatnosti u Srbiji i predlaže nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti;
 8. radi na unapređenju pijaène delatnosti, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 9. radi na uspostavljanju standarda i pravila, kao i njihovoj primeni u domenu zaštite i očuvanja životne sredine;
 10. radi na popularizaciji i praktičnoj primeni najnovijih naučnih dostignuća u ovoj oblasti;
 11. radi na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovoðđnju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i informativne delatnosti u ovoj oblasti;
 12. razvija i neguje međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba na pijacama.